Punkty biblioteczne

Biblioteka udostępnia książki w następujących punktach bibliotecznych zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli danej szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku
Zespół Szkół w Nekli