ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej


Ze specyfiką biblioteki uczniów zapoznała kierownik Urszula Paszkowska. Dzieci miały okazję zapoznać się z historią biblioteki, księgozbiorem i katalogiem tradycyjnym i elekrtronicznym. Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna zajęć. Uczniowie sami wyszukiwali w ramach ćwiczeń autorkę swojej lektury - Małgorzatę Musierowicz i tytuł Ida sierpniowa, w katalogu kartkowym, a następne w katalogu elektronicznym. Po krótkim instruktażu świetnie sobie radzili. Na koniec pani Urszula zapoznała dzieci z różnego rodzaju słownikami, między innymi Słownikiem ortograficznym i Totalnym słownikiem najnowszej polszczyzny. Ostatnim punktem spotkania było zapoznanie uczniów ze schematem ułożenia książek na regałach w wypożyczalni i magazynie.