ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I


Na spotkaniu omawiany był temat czytelnictwa wśród dzieci. Prezentację  Dlaczego warto czytać przedstawiła p. Ilona Lewandowska, natomiast p. Urszula Paszkowska zachęcała rodziców do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki. Posiadmamy dużo ksiażek, które mogą ułatwić rodzicom rozwiązywanie problemów wychowawczych. Pani Krystyna Hypka zaprezentowała rodzicom dane dotyczące czytelnictwa wśród  uczniów z poszczególnych klas pierwszych tej szkoły.