ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Spotkanie pedagogów, psychologów szkolnych i przedszkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


Jednym z punktów programu była prezentacja pani Urszuli Paszkowskiej z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, dotycząca literatury zgodnej  z aktualnymi priorytetami Kuratorium Oświaty. Pani Urszula zapoznała również przybyłych na spotkanie nauczycieli z literaturą zgodną z prezentacją pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Elżbiety Tomczak na temat Pokolenia Y. Literatura dotyczyła głównie pozytwnego wykorzystania mediów przez uczniów. Zachęcamy wszystkich nauczycieli i studentów do przedlądania nowych zestawień.

Pokolenie Y

Ponowoczesność

Szkoła a nowe technologie