ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Publikacje pracowników


Halina Lepka – autorka książki „Grzybowo – historia i ludzie: bibliografia”(Września, 2003 r.) jest nauczycielem bibliotekarzem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii we Wrześni oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Września Filii w Grzybowie.

Od wielu lat mieszka w Grzybowie. Jej zainteresowanie tą miejscowością zaczęło się w roku 1988, kiedy to poznała archeologów: Olgierda Brzeskiego, do którego rodziny kiedyś ta wieś należała oraz Mariusza Tuszyńskiego. Znajomość ta zainspirowała ją do zbierania i gromadzenia różnego typu informacji i dokumentów o Grzybowie – obecnie niewielkiej wsi, w której znajduje się średniowieczne grodzisko (powstałe ok. 993 r.). Najstarsze z jej zbiorów dotyczą roku 1881, najnowsze – roku 2002. Obejmują one nie tylko informacje z zakresu prowadzonych tam wykopalisk, ale także uwzględniają historię kościoła i parafii, kaplicy i cmentarza, pałacu, szkoły, dawnych właścicieli oraz mieszkańców, a także różnych wydarzeń i innych problemów. W sumie stworzona bibliografia obejmuje 472 pozycje.

Halina Lepka - „Grzybowo i jego środowisko kulturalne”(Września, 2005 r.) to pozycja, która jest próbą przedstawienia historii Grzybowa, jego środowiska kulturalnego na podstawie materiałów i dokumentów zebranych przez autorkę. Podzielona na kilka części, tj.: Grzybowo i jego historię, gdzie zawarto ogólne wiadomości o Grzybowie i jego rys historyczny: środowisko kulturalne Grzybowa, w którym uwzględniono grodzisko, wykopaliska, kościół, parafię, kaplicę, cmentarze, kapliczki przydrożne, pałac, szkołę, bibliotekę, Koło Gospodyń Wiejskich; mieszkańców w zwyczaju i obyczaju; mieszkańców i ich działalność społeczno-kulturalną. Popularność Grzybowa wzrasta, a książka ta może dostarczyć wielu informacji o nim.

Wrzesiński słownik biograficzny” pod red. Romana Nowaczyka (Września, 2011 r.) zawiera ok. 1100 biogramów osób związanych z Ziemią Wrzesińską. Kilka z nich opracowała Halina Lepka.

  • Lepka Halina. Grodzisko nadal tętni życiem // Wieści z Ratusza: biuletyn informacyjny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. – 2002, nr 17, s. 10

Pierwsza polowa msza św. na grodzisku w Grzybowie.

  • Lepka Halina. Dr Olgierd Wojciech Brzeski: wspomnienie (1921 – 2000) // Gazeta Wyborcza: Poznań. – 2002, nr 234, s. 19

Życie i działalność O.W. Brzeskiego oraz jego powiązania z Grzybowem.

  • Lepka Halina. Wykopaliska i smutna rocznica: nie możemy zapomnieć o Olgierdzie Brzeskim // Wiadomości Wrzesińskie. – 2001, nr 51, s. 13

Olgierd Brzeski, rocznica śmierci.

  • Lepka Halina. Ksiądz Rafał Wojtczak zasłużony działacz kultury // Wieści z Ratusza: biuletyn informacyjny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. – 2005, nr 11, s. 10

Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury nagrodził minister Waldemar Dąbrowski księdza Rafała Wojtczaka, proboszcza z Grzybowa.

  • Lepka Halina. Msza św. na grodzisku // Wiadomości Wrzesińskie. – 2006, nr 38, s. 6

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Archeologicznego - Msza św. na grodzisku.

  • Lepka Halina. Msza św. na grodzisku // Wieści z Ratusza: biuletyn informacyjny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. – 2006, nr 19, s. 8

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Archeologicznego - Msza św. na grodzisku.

  • Lepka Halina. Polowa msza św. na grodzisku w Grzybowie // Wieści z Ratusza: biuletyn informacyjny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. – 2003, nr 19, s. 4

Na grodzisku odbyła się polowa msza św. w intencji Olgierda Brzeskiego, członków ekspedycji i przyjaciół, oraz multimedialna prezentacja znalezisk.

  • Lepka Halina. Wykłady o wykopaliskach // Wieści z Ratusza: biuletyn informacyjny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. – 2006, nr 15, s. 4

Wykłady dla grupy studentów z UMK z Torunia pod kier. Dr Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej. Mirosław Andrałojć „Władza i pieniądze”, dr Przemysław Kiszkowski nt. metod elektrooporowych w badaniach archeologicznych, prof. dr hab. Zofia Kurnatowska „Gród w Grzybowie i jego miejsce w sieci średniowiecznych grodów piastowskich”.

  • Lepka Halina. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Grzybowie - folder.