ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Projekt we współpracy z PSSE Września


Projekt „Odświeżamy nasze miasta. Tobacco Free Cities” z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego rozpoczął się od dnia 01.10.2011 r.. Ma on na celu: wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych poprzez egzekucję zapisów w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref bezdymnych prowadzoną w ramach nadzoru bieżącego przez Państwową Inspekcję Sanitarną; ochronę zdrowia mieszkańców Polski przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego; zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej populacji na temat palenia tytoniu, wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych oraz zagrożeń dla zdrowia związanych z działaniem dymu tytoniowego.

Projekt finansowany jest przez Międzynarodową Unię z Chorobami Płuc oraz Światową Fundację ds. Walki z Chorobami Płuc. Obie organizacje zrzeszone są w ramach Inicjatywy Bloomberga, założonej przez burmistrza Nowego Jorku Mchaela Bloomberga