ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Prezentacja i wykład dla rodziców


Odbiorcami byli rodzice i nauczyciele dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych  we Wrześni. Wykład odbył się w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Po wykładzie prowadząca zachęcała rodziców do odwiedzania Biblioteki Pedagogicznej w celu wypożyczenia książek dotyczących trudności wychowawczych np. dziecko trudne, uparte, nadpobudliwe, złośliwe, agresywne, nieśmiałe, z trudnościami w nauce.