ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Powstanie Wielkopolskie: materiały metodyczne dla nauczycieli


Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych po odbiór książki podsumowującej pierwszą edycję konkursu Warto wiedzieć, warto zobaczyć, który w 2017 roku został przeprowadzony pod hasłem Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy.  Publikacja zawiera pokonkursowy zbiór dobrych praktyk dydaktycznych: scenariuszy zajęć, gier miejskich i projektów edukacyjnych propagujących wiedzę na temat Powstania Wielkopolskiego.

 

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych po odbiór książki podsumowującej pierwszą edycję konkursu Warto wiedzieć, warto zobaczyć, który w 2017 roku został przeprowadzony pod hasłem Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy.

Publikacja zawiera pokonkursowy zbiór dobrych praktyk dydaktycznych: scenariuszy zajęć, gier miejskich i projektów edukacyjnych propagujących wiedzę na temat Powsta

nia Wielkopolskiego.