ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Klasa VI e SSP Nr 1 na lekcji w Bibliotece Pedagogicznej


P. Halina Lepka zapoznała ich z funkcjonowaniem bibliioteki, wskazała różnice między biblioteką szkolną, publiczną a pedagogiczną oraz pokazała jak korzystać z katalogów komputerowych. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w ćwiczeniach.