ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa


Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018

Wdrażanie nowej podstawy progrmowej kształcenia ogólnego

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

Bezpieczeństwo w internecie. odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoly

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty