ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Historia biblioteki


Wrzesińska filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu powstała w r. 1951 jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Jej założycielką, a potem wieloletnią kierowniczką była Pani Stanisława Tuhy, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni. Placówka od początku jest filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu. Przez 60 lat istnienia biblioteka wielokrotnie zmieniała lokalizację. Początkowo usytuowana była przy ulicy Harcerskiej, później w budynku Rady Narodowej przy ul. Chopina, następnie przy ul. Dzieci Wrzesińskich. W roku 1976 biblioteka mieściła się w Ratuszu na ówczesnej ulicy Stalingradzkiej, w 1991 została przeniesiona na ulicę Batorego 8. Najnowsza siedziba biblioteki mieści się w budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy ulicy Wojska Polskiego 2 A.

Początkowo cały księgozbiór biblioteki liczył 447 woluminów (o czym świadczy wpis do Księgi inwentarzowej nr 1 z dn. 22.11.1951r.), a składały się na niego książki zebrane z Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni. Wkrótce Biblioteka zaczęła powiększać swój księgozbiór dzięki książkom nadsyłanym przez poznańską Bibliotekę Pedagogiczną. Obecnie w bibliotece znajduje się około 23000 woluminów a są to głównie książki z pedagogiki, psychologii i socjologii a także w mniejszym stopniu z filozofii, matematyki, ekonomii, medycyny, literatury, nauk przyrodniczych, prawa i bibliotekoznawstwa. Biblioteka gromadzi i wypożycza również czasopisma, płyty edukacyjne CD.