ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Dlaczego warto czytać?


Odpowiadając na zaproszenie Pani dyrektor pracownicy naszej biblioteki zachęcali rodziców i nauczycieli do korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w celu rozwiązania  istniejących  problemów wychowawczych dzieci/uczniów. Rodzice mieli również możliwość zapoznania się z prezentacją dotyczącą upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci pod tytulem Dlaczego warto czytać.

czytelnictwo dzieci i młodzieży-upowszechnianie