ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Aktualnie prenumerowane


PRENUMERATA CZASOPISM NA 2016 ROK


Biblioteka w Szkole

Edukacja i Dialog

Głos Nauczycielski

Kwartalnik Pedagogiczny

Nauczanie Początkowe

Niebieska Linia

Nowa Szkoła

Polityka Społeczna

Poradnik Bibliotekarza

Praca Socjalna

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Sygnał MM Poznań

Szkoła Specjalna

Wychwanie Fizyczne i Zdrowotne

Wychowanie w Przedszkolu

Wychowawca

Życie Szkoły