ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Aktualności


 • Licznik odwiedzin strony od 23.12.2014 r.

  Darmowy licznik odwiedzin
 • Zapraszamy na naszą stronę na Facebook

  Proszę kliknąć facebook.com/pbp.wrzesnia

 • ZMIANA NUMERU TELEFONU

  Nasz nowy numer telefonu od 2 listopada 2017 r.

  577 001 398

 • Ferie z książką

  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia we Wrześni zaprasza uczniów w wieku 7-11 lat na Ferie z książką

  I tydzień

  Data

  Temat

  Godziny

  13.02.2018

  (wtorek)

  Spotkanie z książką: „Brzechwa dzieciom” -J. Brzechwa; „Wiersze naszego dzieciństwa”-A. Fredro, M. Konopnicka i U. Kozłowska.

  Zajęcia plastyczne: Wykonujemy zakładkę do książki

  13.00-15.00

  14.02.2018

  (środa)

  Teatrzyk Kamishibai: „Kraina lodu”.

  Zajęcia plastyczne: Rysujemy bohatera z Krainy lodu.

  13.00-15.00

  16.02.2018

  (piątek)

  Wspólne, głośne czytanie baśni: „Najpiękniejsze baśnie”- red. A. Sójka-Leszczyńska, G. Jeżewska.

  Warsztaty: Tworzymy grę planszową

  13.00-15.00

   

   

   

  II tydzień

  20.02.2018

  (wtorek)

  Teatrzyk kamishibai: „Warszawska syrenka”.

  Zajęcia plastyczne: Tworzymy karty do legendy „Kwiat paproci”.

  13.00-15.00

  21.02.2018

  (środa)

  Czytanie tekstów zawierających ćwiczenia wspomagające rozwój mowy i języka dziecka.

  Zajęcia plastyczne: Rysujemy pocztówkę z ferii zimowych

  13.00-15.00

  23.02.2018

  (piątek)

  Wspólne tworzenie bajki i ilustracji do niej.

  Zajęcia plastyczne: Laurka dla pani bibliotekarki.

  13.00-15.00

   

  Zapisz dziecko! - proszę kliknąć

 • Finał konkursu OAZA ZIELENI

  1 lutego 2018 r. odbyło się uroczyste roztrzygnięcie konkursu Oaza zieleni

  czytaj dalej

 • Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy

  Biblioteka Pedagogiczna we Wrześni zaprosiła nauczycieli bibliotekarzy na kolejne spotkanie zespołu samokształceniowego.

  czytaj dalej

 • Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

  Pani Krystyna Hypka(nauczyciel bibliotekarz) ze Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu zaprosiła pracowników naszej biblioteki na spotkanie z rodzicami klas pierwszych.

  czytaj dalej

 • Projekt edukacyjny WITAJCIE W KRAINIE LEGEND, BAJEK I BAŚNI POLSKICH - legenda o Warsie i Sawie

  Kolejne zajęcia czytelnice w ramach projektu edukacyjnego odbyły się w ośrodku NOREW ARKA 13.01.2018.

  czytaj dalej

 • Zajęcia czytelnicze z uczniami z SP w Nowym Folwarku

  20.12.2017 r. zajęcia czytelnicze z klasą drugą z SP w Nowym Folwarku poprowadziła Ilona Lewandowska - pracownik naszej biblioteki.

  czytaj dalej

 • Wystawa

  Z okazji 20-lecia istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracownicy wraz z podopiecznymi stworzyli wystawę fotografii. Na czarno-białych zdjęciach stylizowanych na lata dwudzieste, uwiecznieni zostali podopieczni Warsztatów.

 • Wernisaż fotografii

  7.12.2017 r. odbył się w czytelni naszej biblioteki wernisarz fotografii słuchaczy Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem są kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ziemi Wzesińskiej.

 • Zajęcia czytelnicze z uczniami klasy III

  "Krainę Lodu" przy pomocy teatrzyku kamishibai przedstawiła p. Halina Lepka 01.12.2017 r. klasie III Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni. Później dla odmiany wspólnie z chętnymi uczennicami przeczytała fragmenty opowiadania o wakacyjnych przygodach Filipka z książki Filipek i wakacje, której autorką jest Małgorzata Strękowska-Zaremba.

 • Projekt edukacyjny WITAJCIE W KRAINIE LEGEND, BAJEK I BAŚNI POLSKICH - legenda o syrence

  01.12.2017 r.odbyły się w naszej czytelni zajęcia z podopiecznymi ośrodka ARKA. p. Ilona Lewandowska zaprezentowała dzieciom legendę: Warszawska Syrenka przy pomocy teatrzyku kamishibai.

  czytaj dalej

 • Zajęcia czytelnicze

  31.10.2017r. książkę Jany Frey pt. Maurycy i jego życie w rozmiarze XXL oraz Ewy Nowackiej Legendy rycerskie przeczytała uczniom klasy VI i VII Zespołu Szkół Specjalnych p. Halina Lepka. Spotkanie zakończyła dyskusja - dlaczego warto czytać?

 • Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy

  Temat: " Dlaczego dzieci mają trudności w nauce czytania? przedstawiła na spotkaniu sieci samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy p. Maria Pawłowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni. Spotkanie odbyło się 22.11.2017 r.

 • Wiersze o zwierzętach

  3.11.2017r. odbyły się kolejne już zajęcia czytelnicze z klasą  O a z SPP nr 6 we Wrześni.

  czytaj dalej

 • W naszej bibliotece

  6.11.2017 r. gościliśmy w bibliotece dzieci ze świetlicy środowiskowej we Wrześni wraz z opiekunem grupy p. Małgorzatą Sołtysiak.

  czytaj dalej

 • Projekt edukacyjny WITAJCIE W KRAINIE LEGEND, BAJEK I BAŚNI POLSKICH

  25.10.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym z podopieczymi ośrodka ARKA.

  czytaj dalej

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  Nasza biblioteka, w 2017 r., realizuje założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki otrzymanej dotacji kupiłyśmy 207 książek z pedagogiki, psychologii, logopedii, terapii pedagogicznej, biblioterapii. Pozycje te, nauczyciele mogą wykorzystywać jako pomoce dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z uczniami. Wśród nowości, znajdują się również tytuły, które zainteresują rodziców, terapeutów, pedagogów i psychologów szkolnych.

  Zapraszamy do katalogu Nowości

 • Konferencja

  20.10.2017r. odbyła się konferencja zorganizowana przez PBP w Poznaniu oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  czytaj dalej

 • Spotkanie zespołu

  11.10.2017 r. odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z Wrześni i okolic. Temat "Klub czytelniczy jako forma pracy z czytelnikiem" omówiła i zaprezentowała  p. Julianna Hauke z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku. W kolejnej części spotkania uczestnicy konsultowali  swoje spostrzeżenia dotyczące prowadzenia klubu czytelniczego oraz rozmawiali na temat  realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa .

 • Zapraszamy po nowe kody PIN do Ibuk Libra

  Ibuk Libra to pierwsza i największa w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. W październiku 2017 roku Biblioteka po raz kolejny wykupiła dostęp do nowych tytułów (1462 publikacje). Książki można czytać na miejscu w Bibliotece lub w domu. Dostęp z domu możliwy jest po uzyskaniu kodu PIN, po który serdecznie zapraszamy do naszej Biblioteki. Książki dostępne są pod adresem: libra.ibuk.pl

  Kody otrzymane przed 01.10.2017 r. straciły swoja ważność

 • O zwierzętach na wesoło

  06.10.2017 r. korzystając z zaproszenia p. Julii Hauke nauczyciela bibliotekarza z Samorządwej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku odbyły się w bibliotece szkolnej zajęcia czytelnicze dla dzieci z oddziałów zerowych. Podczas zajęć p. Ilona Lewandowska przeczytała najmłodszym uczniom tej szkoły wesołe wierszyki o zwierzętach. Wiersze zaprezentowane były przy pomocy teatrzyku kamishibai. Po czytaniu odbył się konkurs i wręczone zostały nagrody dla zwycięzców oraz nagrody pocieszenia dla reszty uczniów:-)

 • PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w październiku 2017 r.  odbywa się pod hasłem

  Książka nas łączy

 • Prezentacja i wykład dla rodziców

  27.09.2017 r. odbył się wykład i prezentacja Dlaczego warto czytać poprowadzony przez p. Ilonę Lewandowską.

  czytaj dalej

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to święto ustanowione z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 r. głównie dla dzieci.

  czytaj dalej

 • Zajęcia czytelnicze

  13.09.2017 r. p. Ilona Lewandowska przeprowadziła zajęcia czytelnicze dla klasy O a SSP nr 6 We Wrześni. Dzieci z uwagą wysłuchały bajki "Kraina Lodu" przedstwionej przy pomocy teatrzyku kamishibai. Zainteresowaniem uczniów cieszyły się też karty z ilustracjami do bajki.

 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

  Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018

  Wdrażanie nowej podstawy progrmowej kształcenia ogólnego

  Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

  Bezpieczeństwo w internecie. odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

  Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek

  Wzmacnianie wychowawczej roli szkoly

  Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty • NARODOWE CZYTANIE 2017

  W sobotę, 2 września 2017 r. w godz. od 12-15 w Rezerwacie Archelologicznym Gród w Grzybowie odbyło się Narodowege Czytanie Literatury Polskiej. Tym razem był to dramat Stanisława Wyspiańskiego "Wesele". W akcji wzięło udział sporo osób - głównie uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie, muzealnicy, oraz oczywiście nauczyciele naszej biblioteki:-) Do czytania zachęcały piękne widoki, zabytkowa chata polska oraz akordeonista przygrywający weselne melodie.

 • Konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

  Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

  Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.

  Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 30 czerwca br.

  Regulaminy i formularze zgłoszeniowe na stronie DEiN UM WW pod adresem http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_konkursy-o-tytul-wielkopolska-szkola-roku-oraz-wielkopolski-nauczyciel-roku

 • Projekt edukacyjny POECI DLA DZIECI - podsumowanie

  13.06.2017 r. odbyły się ostatnie, w tym roku szkolnym, zajęcia czytelnicze z podopiecznymi ośrodka ARKA. Pracownicy naszej biblioteki zaprezentowali poza wierszami Wiesława Drabika "Łakomczucha" i opowiadaniami Katarzyny Zychl "Zwierzaki rozrabiaki" teatrzyk kamishibai Kraina Lodu. Udało nam się zaskoczyć i rozbawić dzieci tą metodą czytania bajki przy pomocy obrazków umieszczonych w teatrzyku. Dzieci z wielkim zainteresowniem oglądały sceny z bajki oraz wysłuchały historii o przygodach dwóch sióstr. Okazało się, że na sali znajdowało się wielu fanów tej bajki. Dwie dziewczynki zatańczyły do piosenki "Mam tę moc" ( puszczanej przez nas przy fragmencie bajki gdy Anna buduje swój lodowy pałc) odzwzorowując ruchy Elzy. Na zakończenie zajęć pracownicy biblioteki poprosili opiekunów o wypełnienie ankiet dotyczących ewaluacji wszystkich przeprowadzonych przez nas zajęć. I choć rok szkolny dobiega końca a z nim nasz projekt zaprosiliśmy podopiecznych ośrodka z opiekunami na wakacyjne spotkanie czytelnicze do naszej biblioteki.

 • Dzień Dziecka w bibliotece

  01.06.2017 czyli w DZIEŃ DZIECKA bibliotekę odwiedziili uczniowie z Zespołu Szkól Specjalnych we Wrześni. Pani Halina Lepka przedstawiła im bajkę "Kraina Lodu" wykorzystując do tego teatrzyk kamishibai. Teatrzyk kamishibai to japońska metoda opowiadania historii przy pomocy obrazków umieszczanych w drewnianej skrzynce, która pełni rolę teatrzyku. Dzieci z zainteresowaniem  obejrzały teatrzyk i wysłuchały opowiadnia o przygodach sióstr Anny i Elzy. Przeczytana została również historia oparta na autentycznych wydarzeniach pt. Łakomczucha Wiesława Drabika. Na zakończenie pracownicy biblioteki rozdali dzieciom kolorowe baloniki.

 • Teatrzyk Korona w przedszkolu

  29.05.2017 r. pracownik naszej biblioteki p. Ilona Lewandowska miała przyjemność zaprezentować dzieciom z przedszkola Tęczowa Chatka bajkę "Kraina Lodu" w formie teatrzyku kamishibai. Po teatrzyku dzieci śpiewaly i tańczyly do piosenki z tej bajki "Mam tę moc" oraz oglądały wykonane przez pracowników biblioteki karty pracy. W kolejnej części zajęć przedszkolaki wysłuchały wierszy Jana Brzechwy  o zwierzętach z książki "Brzechwa dzieciom". Dzieciom szczególnie podobały się pacynki - zwierzątka wykorzystane do prezentacji wierszy. Po zakończonych zajęciach czytelniczych dzieci wręczyły prowadzącej pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek :-)

 • "Kraina Lodu" w teatrzyku kamishibai

  Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na zajęcia czytelnicze z teatrzykiem Korona  grupy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich opiekunami.

 • Projekt edukacyjny POECI DLA DZIECI - czytamy wiersze dla mamy i o mamie

  23.05.2017 z okazji zbliżającego się DNIA MAMY pracownicy naszej biblioteki zaprezentowali podopiecznym ośrodka ARKA wiersze dla mamy i o mamie.  Po zajęciach czytelniczych odbyła się kolejna część spotkania podczas, której dzieci kolorowały przygotowane wcześniej szablony w kształcie kwiatków.

 • Praca z dzieckiem 6-letnim w przedszkolu

  16.05.2017 r. Pani Halina Lepka przekazała (w ramach wspierania) nauczycielom z Niepublicznego Przedszkola Grzybek w Kleparzu  książki na temat Praca z dzieckiem 6-letnim w Przedszkolu.

 • XVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK

  8-15 maja 2017 r. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Hasłem tegorocznym : Biblioteka. Oczywiście!

  Z okazji Tygodnia Bibliotek nasza biblioteka miała przyjemność gościć grupę dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

  czytaj dalej

 • Uwaga! Konkurs

  Zapraszamy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do udziału w konkursie fotograficznym: Oaza zieleni w różnych porach roku na terenie objętym działaniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i jej 9 placówek filialnych. Konkurs organizujemy wraz z naszymi filiami w: Gnieźnie, Międzychodzie, Obornikach, Swarzędzu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie, Wrześni w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przewidziano cenne nagrody: aparaty fotograficzne, notebooki, tablety.
  Zgłoszenia grup przyjmują koordynatorzy projektu do 20 kwietnia 2017 r.

  Zobacz dane koordynatorów

  Regulamin konkursu Pobierz

 • Projekt edukacyjny POECI DLA DZIECI - poznajemy wiersze Marii Konopnickiej

  25.04.2017 r. pracownicy naszej biblioteki zapoznali dzieci z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego ARKA z wierszami Marii Konopnickiej oraz z wierszami innych poetów. Przeczytano między innymi wiersz wrześnianina Wiesława Michalskiego Żeby kózka nie skakała.

 • "O wiośnie, kurczętach i Wielkanocnych Świętach"

  03.04.2017 r. bibliotekę odwiedzili uczniowie z klas 1-3 z Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

  czytaj dalej

 • Oryginalne zakładki do książek

  W czytelni naszej biblioteki prezentujemy ręcznie robione zakładki do książek wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

 • Zajęcia czytelnicze w przedszkolu

  4.04.2017 r. w związku z MIĘDZYNARODOWYM DNIEM KSIĄŻKI DLA DZIECI Pani Halina Lepka odwiedziła dzieci z Niepublicznego Przedszkola Grzybek w Kleparzu i przeczytała starszej i młodszej grupie przedszkolnej  opowiadania D. Rumieńczyk  Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka.

  czytaj dalej

 • Projekt edukacyjny POECI DLA DZIECI - poznajemy wiersze Urszuli Kozłowskiej

  28.03.2017 odbyły się kolejne zajęcia czytelnicze z podopiecznymi ośrodka ARKA.

  czytaj dalej

 • Tulipany w ogrodzie

  24.03.2017 r. pracownik biblioteki - Ilona Lewandowska odwiedziła dzieci z Niepublicznego Przedszkola  Tęczowa Chatka przy ulicy Szkolnej.

  czytaj dalej

 • Powitanie wiosny

  21.03.2017 r. w Muzeum Pierwszych Piastów Gród w Grzybowie odbyła się impreza dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, która miała na celu uroczyste powitanie wiosny.

  czytaj dalej

 • Teatrzyk kamishibai

  02.03.2017 r. zaproszeni nauczyciele bibliotekarze z Wrześni oraz okolicznych szkół uczestniczyli w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia, który odbył się w czytelni naszej bibliioteki.

  czytaj dalej

 • Konferencja Edukacja medialna i programowanie w cyfrowej szkole

  17.02.2017 oraz 18.02.2017 r. we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyła się ósma edycja konferencji organizowanej przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni oraz Samorządową Szkołe Podstawową nr 6 we Wrześni.

  czytaj dalej

 • Walentynki z ARKĄ

  14.02.2017 r. w ramach realizacji Projektu edukacyjnego POECI DLA DZIECI wychowankowie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego ARKA wysłuchały wierszy poetów polskich o miłości i przyjaźni. W trakcie słuchania dzieci dekorowały papierowymi kwiatami czerwone serduszka podarowane przez pracowników biblioteki. Na koniec zajęć biblioteka również dostała piękną walentynkę.

 • Biblioteka w zimowym klimacie

  Wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

 • Wspomaganie pracy nauczycieli

  18.01.2017 r. podczas wizyty w Niepublicznym Przedszkolu "Grzybek" w Kleparzu p. Halina Lepka umożliwiła nauczycielom przejrzenie i wypożyczenie literatury nt. Wykorzystania metod aktywizujących w pracy z dziećmi.

  czytaj dalej

 • Projekt edukacyjny POECI DLA DZIECI

  17.01.2017 r. odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie z cyklu Projektu edukacyjnego Poeci dla Dzieci.

  czytaj dalej

 • Lapbooki i Książka bez obrazków

  11.01.2017 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej odbyło się kolejne spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy szkół z powiatu wrzesińskiego.

  czytaj dalej

 • W przedszkolu

  16.12.2016 r. w budynku przedszkolnym Tęczowej Chatki na ul. Szkolnej odbyły się zajęcia czytelnicze o tematyce świątecznej poprowadzone przez pracownika biblioteki - Ilonę Lewandowską.

  czytaj dalej

 • Bożonarodzeniowe drzewka

  Prezentujemy wystawę prac podopiecznych z Niepublicznego Ośrodka-Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego ARKA, zrobiona podczas zajęć prowadzonych  przez pracowników naszej biblioteki w ARCE.

 • Projekt edukacyjny POECI DLA DZIECI - poznajemy wierszyki o tematyce zimowej i świątecznej

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia kolejne spotkanie z podopiecznymi z ARKI miało świąteczny charakter.

  czytaj dalej

 • W świątecznym klimacie

  W czytelni naszej biblioteki zapanował świąteczny klimat a wszystko za sprawą ozdób  wykonanych przez podopiecznych z WTZ Września.

 • III WERNISAŻ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Pracownicy biblioteki mieli przyjemność uczestniczyć w III Wernisażu Osób Niepełnosprawnych pt. "Każdy może być artystą". Wystawa odbyła się 30.11.2016 r.  we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

 • Spotkanie z rodzicami

  24.11.2016 r. w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie odbyło się zebranie z rodzicami i nauczycielami tamtejszej szkoły.

  czytaj dalej

 • III OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZYTELNICZY

  Wielka Liga Czytelników

 • Brama Poznania

  czytaj dalej

 • Projekt edukacyjny POECI DLA DZIECI - poznajemy wiersze Juliana Tuwima

  8.11.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu POECI DLA DZIECI.

  czytaj dalej

 • Katalogi on-line

  4.11.2016 r. lekcję biblioteczną z uczniami poprowadziła P. Halina Lepka i Ilona Lewandowska. Tematem lekcji były Katalogi internetowe wybranych bibliotek. Uczniowie dowiedzieli się gdzie i jak szukać katalogów on-line oraz jak z nich korzystać. Po części teoretycznej odbyła się część szkoleniowa dla młodzieży. Wszyscy mieli możliwość przećwiczenia zdobytej na lekcji wiedzy w praktyce. Na zakończenie spotkania odbyło się głośne czytanie najnowszej książki J.K. Rowling  pt. "Harry Poter i przeklęte dziecko".

 • Zajęcia czytelnicze

  03.11.2016 r. bibliotekę odwiedzili uczniowie 5 i 6 klasy Zespołu Szkół Secjalnych we Wrześni z nauczycielami. Poza zwiedzaniem biblioteki i zapoznaniem się ze specyfiką zbiorów, odbyły się też zajęcia czytelnicze dla uczniów. P. Halina Lepka przeczytała uczestnikom zajęć fragment książki "Polowanie na niebieskie migdały" Agnieszki Kacprzyk.

 • Czytelnictwo dzieci i młodzieży w Polsce

  26.10.2016 r. odbyło się spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy z Wrześni i okolic.

  czytaj dalej

 • Projekt edukacyjny POECI DLA DZIECI - poznajemy wiersze Doroty Gellner

  Pracownicy naszej biblioteki mieli przyjemność zaprezentować dzieciom  z ośrodka ARKA życie i  twórczość Doroty Gellner.

  czytaj dalej

 • Dopalacze - czym są i jak działają

  7.09.2016 r. w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji we Wrześni odbyło się szkolenie koordynowane przez Panią Annę Węclewską z PSSE we Wrześni dotyczące środków zastępczych tzw. dopalaczy oraz nowych substancji psychoaktywnych.

  czytaj dalej

 • Projekt edukacyjny POECI DLA DZIECI - poznajemy wiersze Jana Brzechwy

  27.09.2016 r. dzieci i młodzież z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  Arka miały okazje wysłuchać wierszyków Jana Brzechwy recytowanych przez pracowników naszej biblioteki.

  czytaj dalej

 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

  Minister Edukacji Narodowej na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt. 1)ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

  W roku szkolnym 2016/2017 priorytetami MEN będą:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnacjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

 • Wykład na Grodzie

  3.09.2016 r. w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie odbył się wykład P. Haliny Przychodzeń (archeolog-egiptolog) z Uniwersytetu Warszawskiego pt.  Elementy mezopotamskie i egipskie  w tekstach i ikonografii chrześcijańskiej. Na zakończenie wykładu uczestnicy spotkania  dowiedzieli się co łaczy Onufrego Zagłobę ze starożytną Mezopotamią, EgiptemSmile

 • Czytamy "Quo vadis"

  3 września 2016 r. odbyła się V edycja Narodowego Czytania, tym razem czytano "Quo vadis" Hennryka Sienkiewicza. Akcja objęta była patronatem pary prezydenckiej. Korzystając z zaproszenia, pracownicy naszej biblioteki, przybyli do Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie by tam wraz z innymi zproszonymi gośćmi i pracownikami grodu czytać fragmenty dzieła Sienkiewicza. Nasza biblioteka wsparła również akcję  licznymi dziełami Henryka Sienkiewicza oraz  literaturą dotyczącą jego życia i twórczości. Poniżej link na stronę internetową Radia Merkury, które zamieściło relacje z tego wydarzenia.

  Radio Merkury

 • Grzybowski skarb

  Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie prezentuje od 17.06.2016 r. do 1.10.2016 r. wystawę "Skarby grzybowskiego grodu - nim Piastowie zaczęli wybijać monetę."

  czytaj dalej

 • IV Wrzesińska Gra Miejska

  Wrzesińskie Centrum Wolontariatu i ZHP Hufiec Września WRZOS pod patronatem medialnym Radio Września i NowaWrześnia.pl zorganizowali IV Wrzesińską Grę Miejską.

  czytaj dalej

 • Wykład na grodzie

  12 czerwca 2016 r. odbył się kolejny wykład z cyklu Grzybowskie wykłady o historii pt: "Bogowie i demony, ale u Słowian".

  czytaj dalej

 • 1050. rocznica Chrztu Polski

  8.06.2016 r. w ramach spotkania sieci nauczycieli bibliotekarzy w naszej czytelni odbyła się konferencja "Mieszko I chrzest i powstanie państwa" prowadzona przez p. Jacka Wrzesińskiego z Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie.

 • Kwiatki dla Mamy

  Wystawa prac plastycznych z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego "ARKA"

 • Cała Polska Czyta Dzieciom - ciąg dalszy

  3.06.2016 r. p. Ilona Lewandowska poprowadziła zajęcia czytelnicze z klasą 2d grupa: a i b oraz 2f grupa: a i b z SSP nr 6 we Wrześni.

  czytaj dalej

 • Biblioteka z literaturą dla nauczycieli w przedszkolu

  2.06.2016 r. podczas wizyty p. Haliny Lepki w Niepublicznym Przedszkolu "Grzybek" w Kleparzu nauczyciele mieli możliowość przejrzenia i wypożyczenia literatury nt. "Dojrzałości szkolnej"  oraz "Trzy-, cztero- i pięciolatek w przedszkolu."

 • Dzień Dziecka w "ARCE"

  1.06.2016 r. z okazji Dnia Dziecka pracownicy biblioteki odwiedzili podopiecznych Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego "ARKA".

 • Cała Polska Czyta Dzieciom

  25.05.2016 w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Pani H. Lepka czytała bajki przedszkolakom z Niepublicznego Przedszkola "Grzybek" w Sokołowie. Jako podziękowanie otrzymała od dzieci i ich opiekunów dyplom uznania.

 • Magiczny Zakątek w Bibliotece

  17.05.2016 r. dzieci z wychowawcami z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Magiczny Zakątek" we Wrześni podczas kolejnej wizyty w naszej Bibliotece wysłuchały bajek i krótkich opowiadań o zwierzętach przeczytanych przez panie bibliotekarki i wychowawczynie. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem biblioteki.

 • "Żółwiki" z Tęczowej Chatki w bibliotece

  13.05.2016 r. z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odwiedziły nas przedszkolaki z Tęczowej Chatki wraz z opiekunami - Panią Anną Nowowsiak i Kingą Golińską.

  czytaj dalej

 • Inauguracja Tygodnia Bibliotek wizytą dzieci z ARKI

  9.05.2016 r. z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek dzieci z "ARKI" zwiedziły naszą bibliotekę oraz wysłuchały wierszy z książek "Dorota Gellner dzieciom" i "Cztery pory roku".

 • Klasa III a w bibliotece

  25 kwietnia 2016 r. w naszej czytelni odbyły się zajęcia biblioteczne z klasą III a SSP nr 2 we Wrześni.

  czytaj dalej

 • W Niepublicznym Przedszkolu "Grzybek" w Kleparzu

  10 maja w Tygodniu Bibliotek Pani Halina Lepka odwiedziła nauczycieli wychowania przedszkolnego wspomagając ich literaturą na temat zabaw i gier.

 • "Tu zaczęła się Polska - życie codzienne w grodzisku średniowiecznym w Grzybowie".

  Przekazanie nagrodzonych prac na wystawę do Muzeum na Grodzie w Grzybowie.

 • Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 9-15 maja

  Trwa XIII edycja Tygodnia Bibliotek. Święto organizowane jest  przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

  czytaj dalej

 • Dzień Godła - 3.05.2016 r.

  Na Grodzie w Grzybowie oprócz zajęć edukacyjnych dla całych rodzin polegających między innymi na ułożeniu puzli w kształcie godła, odbył się konkurs plastyczny: "Godło mnie inspiruje". Biblioteka Pedagogiczna udostępniła literaturę dotyczącą godła i barw narodowych.

 • Z wizytą w klasie I c w Sokołowie

  27.04.2016 r. - wspomaganie nauczycieli nauczania początkowego literaturą na temat zabawy.

  czytaj dalej

 • Początki Polski w literaturze - wystawa

  W kwietniu 2016 r. Muzeum Gród w Grzybowie i Biblioteka Pedagogiczna (wykorzystując swoje zasoby) zaprezentowali książki dotyczące powstania państwa polskiego. Z ekspozycją mogli zapoznać się wszyscy zwiedzający Muzeum.

 • Życie codzienne w grodzisku średniowiecznym w Grzybowie

  W ramch obchodów "Dni Wielkopolski" w 2015 r. Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne było organizatorem konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Września. Nagrodzone prace można obejrzeć w naszej czytelni.

   

 • Wielkanocne zwyczaje i obrzędy

  3 kwietnia 2016 r. na Grodzie w Grzybowie odbył się pierwszy wykład z cyklu Grzybowskie Wykłady o Historii pt. "Wielkanocne zwyczaje i obrzędy."

  czytaj dalej

 • Wystawa prac plastycznych

  Prace plastyczne z "Arki" inspirowane jajkiem zagościły przed świętami w naszej bibliotece.

 • Powitanie wiosny w Grzybowie

  Podczas przygotowań do "Powitania wiosny" pracownicy Grodu skorzystali z niektórych propozycji zawartych w czasopismach pedagogicznych udostępnionych przez naszą bibliotekę. Więcej informacji na temat imprezy na stronie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie

  czytaj dalej


 • XX Targi Edukacyjne

  18.03.2016 r.  gościliśmy   na Tagach Edukacyjnych w Poznaniu.
  czytaj dalej
 • Wspomaganie nauczycieli literaturą logopedyczną

  17.03.2016 podczas kolejnej wizyty w Zespole Szkół Społecznych w Grzybowie Pani Halina Lepka przeczytała dzieciom fragmenty książki Anny Onichimowskiej "Duch starej kamienicy", a nauczycielom zaoferowała literaturę z zakresu logopedii.

 • Z literaturą Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół Społecznych w Grzybowie

  25.02.2016 podczas wizyty w szkole, w związku z ogłoszonym Rokiem Henryka Sienkiewicza Pani Halina Lepka przeczytała dzieciom fragmenty jego "Baśni i legend". Natomiast nauczyciele zostali wsparci literaturą na temat awansu zawodowego.

 • Z książką w przedszkolu

  23.02.2016 r. Pani Halina Lepka odwiedziła dzieci w przedszkolu Grzybek w Kleparzu.

  czytaj dalej

 • Raport z projektu "Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego"

  Zachęcamy do przeczytania raportu z projektu, w którym brała udział nasza Biblioteka. Stanowi on swoiste podsumowanie partnerskiego projektu "Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych."

  Raport

 • Bohater z bajki

  Kolejna wystawa prac dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zdobi czytelnię naszej biblioteki. Tym razem za pomocą różnych technik plastycznych dzieci przedstawiły swoich ulubionych bajkowych bohaterów.

 • Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy

  10.02.2016 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej we Wrześni odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z powiatu wrzesińskiego.

  czytaj dalej

 • Zimowe fantazje dzieci ARKI

  Mamy zaszczyt zaprezentować po raz kolejny w naszej czytelni prace dzieci z Niepublicznego Ośrodka Rewallidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego Arka we Wrześni. Zapraszamy do ogladania na żywo.

 • Konferencja Lepsza Edukacja 2016 - Edukacja medialna i programowanie w cyfrowej szkole.

  5.02.2016 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury we Wrzesni odbyła się kolejna konferencja poświęcona sprawom lepszej edukacji pod tytułem Edukacja medialna i programowanie w cyfrowej szkole.

  czytaj dalej

 • Książki Naszych Marzeń - ciąg dalszy realizacji programu

  W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy oraz pracowników Biblioteki Publicznej i Pedagogicznej.

  czytaj dalej

 • Święta tuż tuż...

  W czytelni  naszej  biblioteki  pojawiły się ozdoby świąteczne, ręcznie robione kartki oraz pachnące świeczki i mydełka.

  czytaj dalej

 • Dlaczego warto czytać?

  30.11.2015 odbyło się spotkanie z rodzicami i nauczycielami, które poprowadziła Pani Elżbieta Matuszak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokolnikach.

  czytaj dalej

 • Promocja czytelnictwa dziecięcego

  W Zespole Szkół w Nowym Folwarku odbyło się 25.11.2015 r. spotkanie z rodzicami podczas, którego Pani Julianna Hauke nauczyciel-bibliotekarz omówiła rodzicom prezentację podsumowującą działania szkoły na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów oraz opowiedziała rodzicom o programie KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ.

  czytaj dalej

 • Z książką dla rodzica w szkole

  19.11.2015 pracownicy Biblioteki Pedagogicznej odpowiedzieli na zaproszenie Pani Wiesławy Wojdyńskiej i przybyłi wraz z książkami do Zespolu Szkół nr 1 we Wrześni.

  czytaj dalej

 • Wspomaganie pracy szkół

  18.11.2015 r. W Bibliotece Pedagogicznej gościliśmy przedstawicieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, organów prowadzących  szkoły z powiatu wrzesińskiego oraz panią Dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.

  czytaj dalej

 • Spotkanie z rodzicami

  17.11.2015 w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni odbyło się w ramach sieci wspólpracy Biblioteki Pedagogicznej z nauczycielami-bibliotekarzami spotkanie dla rodziców uczniów klas początkowych.

  czytaj dalej

 • W jesiennym klimacie

  Mamy przyjemność zaprezentować Państwu w naszej czytelni kolejną już wystawę  prac wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Arka.

 • Choroby w średniowieczu

  "Choroby w średniowieczu", to jeden z cyklu wykładów prowadzonych przez Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie w ramach "Grzybowskich wykładów o historii". Biblioteka Pedagogiczna przygotowała wystawę książek związanych z tematem prelekcji.

 • Dopalcze

  Dnia 28.10.2015 r. odbyło się  w Komendzie Powiatowej Piolicji we Wrześni szkolenie na temat dopalaczy Wiem- nie biorę! Jestem bezpieczny.

  czytaj dalej

 • Realizacja programu "Książki Naszych Marzeń"

  16.10.2015 r. odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy szkół z powiatu wrzesińskiego z przedstawicielami Księgarni i Hurtowni Taniej Książki bardziej znanej jako Księgarnia Tuliszków.

   

  czytaj dalej

 • Gimnazjaliści w bibliotece

  29.09 2015 r. odbyła się lekcja biblioteczna z uczniami I  klasy  Gimnazjum z Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

  czytaj dalej

 • Europejskie Dni Dziedzictwa

  12.09.2015 Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie obchodził Dni Dziedzictwa.

  czytaj dalej

 • Piknik Naukowy

  Po raz drugi pracownicy biblioteki wzieli udział w Powiatowym  Pikniku Naukowym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

  czytaj dalej

 • Narodowe Czytanie

  W tym roku w Bibliotece, jak i w całej Polsce czytaliśmy Lalkę B. Prusa.

 • Prace dzieci

  Panie Bibliotekarki w oczach pierwszoklasistów - Weroniki i Krzysia. Jak Wam się podobamy? Wink

 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

  KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

   

  Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły oraz  na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt.1) ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

  czytaj dalej

 • Zdrowe odżywianie

  10.06.2015 roku odbłyła się w bibliotece konferencja nauczycieli bibliotekarzy.

  czytaj dalej

 • Lato w bibliotece

  Po raz kolejny w naszej bibliotece można oglądać prace plastyczne uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni. Wykonano je różnymi technikami plastycznymi. Zapraszamy
 • Symbole wiosny

  Wiosna zawitała do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego "ARKA" we Wrześni. Zapraszamy wszystkich do oglądania prac wychowanków w naszej bibliotece.
 • Podziękowanie bibliotekarzom za ich pracę

  Z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, biblioteka pedagogiczna otrzymała "... wyrazy uznania dla profesjonalizmu i zaangażowania.

  czytaj dalej

 • Tydzień Bibliotek

  Jak co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek.

  czytaj dalej

 • Światowy Dzień Książki

  Z okazji Dnia Książki (23.04.2015) grupa dzieci z Przedszkola Magiczny Zakątek wraz z opiekunami odwiedziła Bibliotekę Pedagogiczną we Wrześni.

 • WiFi

  BZnalezione obrazy dla zapytania wifiBezpłatny dostęp do WiFi w bibliotece

 • Światowy Dzień Zdrowia

  7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia od 1950 r.

  czytaj dalej

 • Pożegnanie zimy

  W czytelni naszej biblioteki podziwiać można prace plastyczne uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.
 • Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

  Od marca na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu działa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Academica, która udostępnia zarejestrowanym użytkownikom zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej: podręczniki akademickie, prace naukowe, wybrane czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wszystkich dziedzin wiedzy.

  czytaj dalej

 • Sztuka, która jest terapią

  Od lutego br. w czytelni naszej biblioteki oglądać można prace podopiecznych wrzesińskich Warsztatów Terapii Zajęciowej.

  czytaj dalej

 • Olędrzy

  14.01.2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się w ramach współpracy sieci bibliotek szkolnych spotkanie nauczycieli bibliotekarzy. Temat brzmiał:

  Olędrzy wpisani w historię naszego regionu.

  Zdrowe odżywianie – edukacja zdrowotna.

  czytaj dalej

 • Przedszkolaki

  W czasie przerwy świątecznej do Biblioteki Pedagogicznej zawitały przedszkolaki, którym zorganizowano zajęcia plastyczne na temat zimy.

  czytaj dalej

 • Pani Zima

  "Pani Zima" - to kolejne prace wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego "ARKA" we Wrześni. Wystawę można oglądać do końca stycznia - zapraszamy.

 • Lekcja biblioteczna

  Uczniowie I klasy gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni 2.12.2014 r. przybyli wraz z opiekunami do Biblioteki Pedagogicznej na lekcję biblioteczną.

  czytaj dalej

 • Każdy może być artystą

  Biblioteka Pedagogiczna została zaproszona przez NOREW ARKA, Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, Stowarzyszenie „Wrzosiki” i Stowarzyszenie „Razem” na I Wernisaż Osób Niepełnosprawnych „Każdy może być artystą”.

  czytaj dalej

 • W świecie origami

  W czytelni naszej biblioteki od 17 listopada podziwiać można prace plastyczne uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

  czytaj dalej

 • Szkolne punkty biblioteczne

  W bibliotekach szkolnych naszego powiatu od listopada br. nauczyciele po raz kolejny będą mogli korzystać z książek Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia we Wrześni.

  czytaj dalej

 • Żółty jesienny liść

  Prezentujemy kolejne prace wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego "ARKA" we Wrześni. Zapraszamy wszystkich do ich oglądania.

 • Jubileusz 85-lecia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu (1929-2014)

  7.11.2014 r. w Pałacu Działyńskich odbyły się uroczystości związane z obchodami 85. rocznicy powstania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.

  czytaj dalej

 • Spotkanie pedagogów szkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  24.10.2014 r. podczas spotkania pedagogów szkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni nasza biblioteka zaprezentowała książki i czasopisma na temat pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także przekazano zebranym wykazy nowości. Zainteresowane osoby zaproszono do odwiedzenia Biblioteki Pedagogicznej i skorzystania z jej zbiorów.

 • Szlak Piastowski w edukacji regionalnej

  22.10.2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2014/2015 spotkanie nauczycieli bibliotekarzy.

  czytaj dalej

 • „Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych

  W 2014 roku Fundacja Altum wraz z Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM realizuje projekt badawczy Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych”, który zdobył dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

  czytaj dalej

 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (październik)

  mcMiędzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w tym roku obchodzony jest pod hasłem Kto czyta książki żyje podwójnie. Święto ustanowione w 1999 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego.

   

   

 • I Piknik Naukowy - edukacyjna impreza rodzinna.

  14.09.2014 r. Biblioteka Pedagogiczna promowała swoje zbiory podczas I Powiatowego Pikniku Naukowego, który odbył się we wrzesińskim parku.  Więcej informacji w lokalnych mediach:

  wrzesnia.info.pl

  wrzesnia.naszemiasto.pl

  www.wrzesnia365.pl

  www.nowawrzesnia.pl

 • Instrukcja w sprawie ewidencjonowania i wypożyczania Naszego elementarza

 • Europejskie Dni Dziedzictwa

  7.09.2014 r. Głośne czytanie dzieciom Legend polskich podczas pikniku edukacyjnego na Grodzie w Grzybowie.

 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

  Minister Edukacji Narodowej na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt.1) ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym. Kierunki te stanowią podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli swoich działań.

  czytaj dalej

 • Sukces w ogólnopolskim konkursie

  Organizatorami konkursu "2014! Młodzi dla Wolności" było Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Kancelaria Prezydenta.

  czytaj dalej

 • Biblioteka w letnim klimacie

  W czytelni naszej biblioteki od lipca oglądać można kolejne prace wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychawczego "Arka" we Wrześni. Tematem aktualnej wystawy są "Letnie impresje".

 • II Grzybowskie Spotkanie z Archeologią

  7.06.2014 r. Biblioteka Pedagogiczna zaprezentowała literaturę zgodną z tematem przewodnim kolejnej imprezy plenerowej organizowanej przez Gród w Grzybowie. Tym razem hasło brzmiało Szewska sobota.

 • Kopalnia Soli w Kłodawie

  4.06.2014 r. w ramach spotkań zespołu samokształceniowego nauczyciele bibliotekarze z rejonu Wrześni i Środy Wlkp. uczestniczyli w wycieczce szkoleniowo-integracyjnej do Kopalni Soli w Kłodawie.

  czytaj dalej

 • II Wrzesińska Gra Miejska

  24.05.2014 r. młodzież w wieku 13 - 19 lat uczestniczyła w II Wrzesińskiej Grze Miejskiej. Polegała ona na rozwiązywaniu zadań w różnych punktach znajdujących się na terenie naszego miasta.

  czytaj dalej

 • Konkurs "Młodzi dla Wolności" - I etap roztrzygnięty

  Zakończył się pierwszy etap oceny prac konkursowych.


  czytaj dalej

 • Papież w oczach dzieci

  Jest to kolejna wystawa prac wychowanków (przy współudziale rodziny) Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego "ARKA" we Wrześni . Można ją oglądać w naszej Bibliotece do końca maja.

 • Przedszkolaki w Bibliotece Pedagogicznej

  W Tygodniu Bibliotek (13.05.2014 r.) grupa dzieci z Przedszkola Magiczny Zakątek wraz z opiekunami odwiedziła Bibliotekę Pedagogiczną we Wrześni.

  czytaj dalej

 • 8-15 maja Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

  Hasłem Tygodnia Bibliotek 2014 jest „Czytanie łączy pokolenia”

  Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2014 r.

  czytaj dalej

 • Nauczyciele w Muzeum w Grzybowie

  W Grzybowskich Spotkaniach z Archeologią udział wzięła grupa nauczycieli z powiatu wrzesińskiego, która aktywnie uczestniczyła w zajęciach oferowanych przez organizatorów.

 • Grzybowskie Spotkania z Archeologią

  3 maja 2014r. Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie (Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) rozpoczął cykl tematycznych imprez plenerowych GRZYBOWSKIE SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ.

  czytaj dalej

 • Wystawa prac

  Do końca kwietnia w czytelni naszej biblioteki można obejrzeć wystawę prac plastycznych wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego "ARKA" we Wrześni.

 • MegaMatma

  MegaMatma uczy w bibliotece! to projekt firmy MegaWiedza realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  czytaj dalej

 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

  Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej.

  czytaj dalej

 • Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy

  12.03.2014 r. w czytelni Publicznej Biblioteki Pedagogicznej we Wrześni odbył się kolejny zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy.

  czytaj dalej

 • Światowy Tydzień E-Książki (3-9 marca)

  W Światowym Tygodniu E-Książki zachęcamy do czytania książek w wersji elektronicznej. Największa w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych IBUK Libra przygotowała bezpłatny tygodniowy dostęp do wszystkich swoich książek.

  http://libra.ibuk.pl/

 • V Konferencja "Lepsza Edukacja"

  21 i 22 lutego 2014 r. odbyła się konferencja „Edukacja medialna i wychowanie w Cyfrowej Szkole”, której organizatorami był Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II i Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego.

  czytaj dalej

 • Konkurs "2014! Młodzi dla Wolności"

  Ośrodek Rozwoju Edukacji razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Kancelarią Prezydenta RP organizują konkurs „2014!Młodzi dla Wolności"

  czytaj dalej

 • Bezpieczne walentynki

  czytaj dalej

 • ROK 2014 ROKIEM CZYTELNIKA

  Sześć i pół wieku temu, 12 maja 1364 roku akt fundacyjny Studium Generale (późniejszy Uniwersytet Jagielloński) wymieniał wśród pracowników uczelni stacjonariusza, który organizował wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg (wówczas jeszcze rękopiśmiennych), pełniąc tym samym funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza.

  czytaj dalej‎

 • Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy

  15.01.2014 r. na zaproszenie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej we Wrześni przyjechała p. Małgorzata Kowzan - kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Szamotułach, wiceprezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP.

  czytaj dalej

 • Wykorzystanie technologii mobilnych w szkole - iPad

  21.11.2013 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni odbyły się warsztaty w ramach zespołu samokształceniowego.

  czytaj dalej

 • Z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej

  19.11.2013 r. klasa V d Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni odwiedziła z panią Izabelą Brzóstowicz naszą bibliotekę.

  czytaj dalej

 • Ogólnopolski Tydzień Kariery 14-20.10.2013 r.

  Ogólnopolski Tydzień Kariery, to doroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych mająca na celu inspirowanie działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

  czytaj dalej

 • Spotkanie pedagogów, psychologów szkolnych i przedszkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  1.10.2013 r. odbyło się spotkanie poświęcone zaplanowaniu nowych form współpracy poradni ze szkołami i przedszkolami  w roku szkolnym 2013/2014.

  czytaj dalej

 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

   

  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzony jest od roku 2008. Święto to powstało dzięki Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Bibliotek Szkolnych.

  czytaj dalej

 • Rok szkolny 2013/2014 - ROKIEM SZKOŁY W RUCHU

  Rok szkolny 2013/2014 ogłoszony został przez panią Minister Edukacji Narodowej Krustynę Szumilas Rokiem Szkoły w Ruchu.

  czytaj dalej

 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

  1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolego. - zestawienie

  2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

  3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

  4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. - zestawienie

 • Klasa VI e SSP Nr 1 na lekcji w Bibliotece Pedagogicznej

  27.06.2013 r. uczniowie pod opieką p. Izabeli Brzóstowicz odwiedzili bibliotekę i wzięli udział w lekcji bibliotecznej.

  czytaj dalej

 • Zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy z Wrześni i okolic.

  5.06.2013 r. Pani Agnieszka Marciniak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni poprowadziła dla nauczycieli wykład Czas moim przyjacielem. Wszystkim przybyłym  dziękujemy.

 • Współpraca z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Gród w Grzybowie.

  1.06.2013 r. w ramach Grzybowskich Spotkań z Archeologią, wykład
  Olgierd Brzeski - odkrywca Grodu w Grzybowie, wygłosiła na grodzie Pani  Halina Lepka.

 • Odwiedziny w Bibliotece Pedagogicznej

  29.05.2013 r. odwiedziły Bibliotekę Pedagogiczna wraz z opiekunami dzieci z Klasy Życia z Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.Po bibliotece oprowadziła je P.Halina Lepka.

 • Rocznica śmierci Cypriana Kamila Norwida

  23 maja mineło 130 lat od śmierci Norwida, polskiego poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza i malarza. Pisarz urodził się 24 września 1821 roku w Laskowie-Głuchach. Jego  nazwisko brzmiało: Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid. Mieszkał i tworzył głównie w Paryżu. Doceniony został dpoiero po śmierci w okresie Młodej Polski.

 • Informacja dla czytelników chcących korzystać z serwisu Ibuk

  Kliknij na poniższy link aby dowiedzieć się więcej

  Libra Ibuk

  

 • X Ogólnoposki Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2013

  Polecamy nowości

  czytaj dalej

 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

  23 kwietnia obchodzony  jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto organizowane jest przez UNESCO. Po raz pierwszy w 1995 roku. Ma na celu głownie promowanie czytelnictwa i ochronę praw autorskich.

 • Warsztaty poetyckie!

  Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty poetyckie prowadzone przez wrzesińskiego poetę, nauczyciela Michała Gajdę. Zajęcia odbędą się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Szczególy na plakacie informacyjnym.

 • I Muzealna Konferencja dla Nauczycieli

  11.04.2013 r. w Auli Audytoryjnej Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie odbyła się I Muzealna Konferencja dla Nauczycieli zorganizowana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

  czytaj dalej

 • Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

  2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Jest to dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.

  czytaj dalej

 • Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy

  13.03.2013 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  odbyła się w ramach spotkania zespołu samokształceniowego  konferencja na temat edukacyjnej roli dziecięcych zabawek w ujęciu historycznym.Prezentację oraz wykład przedstawił mgr Jacek Wrzesiński starszy kustosz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Pracownia Gróg w Grzybowie.

  czytaj dalej

 • Konferencja 22-23.02.2013 "Dobre praktyki Cyfrowej Szkoły"

  Prezentujemy film przygotowany przez dziennikarzy "Wiadomości Wrzesińskich":

  KONFERENCJA

  czytaj dalej


 • Konsultacje biblioteczne cd.

  6.02.2013 r. pani Halina Lepka przeprowadziła w bibliotece muzealnej Gród w Grzybowie konsultacje w sprawie katalogowania książek i tworzenia opisów bibliograficznych dokumentów bibliotecznych.

 • Z książką w przedszkolu

  Dnia 5.02.2013 r. Pani Halina Lepka po raz kolejny odwiedziła dzieci z Przedszkola Polne Kwiatki w Gutowie Małym.

  czytaj dalej

 • Konsultacje biblioteczne

  30.01.2013 r. w naszej Bibliotece gościła pani Maria Powałowska z Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie. Ze specyfiką księgozbioru i organizacją pracy w Bibliotece Pedagogicznej zapoznała gościa pani Urszula Paszkowska.

 • Powstanie Styczniowe

  Powstanie Styczniowe było najdłuższym powstaniem narodowym przeciw Rosji. Trwało od 22.01.1863 r. do wiosny 1865 r., kiedy to ostatni oddział powstańczy  księdza S. Brzóski został rozbity.

   

  Zestawienie

 • Lekcji bibliotecznych ciąg dalszy!

  10 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbyły się kolejne lekcje biblioteczne z cyklu: "Maturzysta potencjalnym użytkownikiem Biblioteki Pedagogicznej". W zajęciach uczestniczyli uczniowie dwóch klas Liceum Ogólnokształcącego i jedna Technikum Hotelarstwa i Turystyki.

 • Powstanie Wielkopolskie

  Zestawienie książek dotyczące Powstania Wielkopolskiego (27.12.1918-16.02.1919)

  Powstanie Wielkopolskie

  czytaj dalej

   

 • 1 Grudnia - Światowy Dzień AIDS

  Z okazji Światowego Dnia AIDS Biblioteka prezentuje i zachęca do zapoznania się w czytelni z wystawą książek związaną z tematyką AIDS oraz zestwieniem książek dostępnym na naszej stronie internetowej.

 • Lekcje biblioteczne dla maturzystów

  28.11.2012 r. Pani Halina Lepka przeprowadziła lekcje biblioteczne dla uczniów klas maturalnych z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

  czytaj dalej

 • 15.11.2012 r. ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

  Z okazji Świtowego Dnia Rzucania Palenia we wrzesińskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu 14.11.2012 r. odbyło się szkolenie poświęcone profilaktyce nikotynynowej.

  czytaj dalej

 • Projekt we współpracy z PSSE Września

  Biblioteka Pedagogiczna we Wrześni przyłącza się do projektu: Odświeżamy nasze miasta. Tobacco Free Cities.

 • 8.09.2012 Wystawa książek w Grzybowie

  W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie odbył się między innymi wykład mgr. Jacka Wrzesińskiego pt. "Archeologia zabawek - dziecięcy świat zabawek" do, którego Biblioteka Pedagogiczna we Wrześni przygotowała wystawę książek.

 • IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2012

  Wystawa książek dla bibliotekarzy.

   

  Zestawienie Edukacja czytelnicza i medialna

 • Nowa strona internetowa

  Serdecznie witamy na naszej nowej stronie internetowej.

  Zachęcamy do częstego odwiedzania.

 • Polityka prywatności